ŚRODKI SMARNE DO DRUTÓW I METALI

Firma RichardsApex Inc. zajmuje się produkcją i serwisowaniem pełnego asortymentu środków smarnych, emulsji i olejów oraz środków czyszczących i powłok dla przemysłu przeciągania drutu i obróbki metali. Środki smarne RichardsApex Inc. wydłużają żywotność narzędzi, zapewniają biostabilność i czystość oraz spełniają krytyczne wymagania dotyczące powierzchni. W ofercie znajdują się konwencjonalne oleje rozpuszczalne, pół-syntetyki, syntetyki oraz oleje rozpuszczalne w wodzie, takie jak emulsje. 

Linia produktów RichardsApex Inc. obejmuje powłoki ochronne, środki czyszczące i inhibitory korozji. Szczegółowe informacje o produktach na stronie: www.richardsapex.com

Zastosowanie produktów RichardsApex Inc.:

 • Przeciąganie drutu
 • Wyżarzanie
 • Walcowanie na gorąco
 • Produkcja rur
 • Walcowanie na zimno
 • Kucie
 • Dla stosujących znikające oleje i przeznaczone do formowania
 • Tłoczenie
 • Dla stosujących środki czyszczące do usuwania pozostałości starych olejów, emulsji i podobnych
 • Ochrona przed korozją
 • Obróbka skrawaniem
RichardsApex - środki smarne do drutów i metali
richardsapex_srodki_smarne_baner

Najpopularniejsze produkty RichardsApex Inc.

AD200 do przeciągania drutu

Czysty olej premium do ciągnienia aluminium EC i stopów aluminium od prętów do rozmiarów pośrednich.

RA400 do przeciągania drutu

Rozpuszczalna w wodzie emulsja do przeciągania drutu miedzianego wszystkich rozmiarów od prętów do drutu pośredniego i bardzo cienkich.

SLN16 do przeciągania drutu

Syntetyczna emulsja do przeciągania średnich rozmiarów drutu i bardzo cienkich średnic stopów metali nieżelaznych i metali szlachetnych.

WDO76 do przeciągania drutu

Olej do przeciągania o średniej lepkości z dodatkami uszlachetniającymi w celu zmaksymalizowania trwałości ciągadeł przy przeciąganiu stali nierdzewnej i drutu stopowego.

QA4 środek do żarzarek

Mieszanka oleju rozpuszczalnego do ciągłego wyżarzania drutu nieżelaznego.

CC30FM do walcowania na gorąco

Olej rozpuszczalny w wodzie tworzący powłokę w celu ochrony powierzchni prętów z miedzi i stopów miedzi podczas ciągłego walcowania na gorąco.

CC80 do walcowania na gorąco

Emulsja rozpuszczalna w wodzie, tworząca powłokę zapewniającą maksymalną ochronę przed utlenianiem, plamami i matowieniem na walcowanych na gorąco i trawionych prętach miedzianych, prętach odlewanych, prętach odlewanych w procesie ciągłego odlewania lub prętach typu Dip-Form.

Emulsja zabezpiecza produkt w magazynie i transporcie do klienta.

Olej SK1 do walcowania na gorąco

W pełni syntetyczny, nie zawierający olejów mineralnych środek smarny do ciągłego walcowania na gorąco prętów miedzianych.

SK40 do walcowania na gorąco

W pełni syntetyczna emulsja, o niskiej reaktywności, niezawierająca oleju mineralnego, do walcowania na gorąco prętów miedzianych.

Olej V4AF

Znikający/formujący i nie pozostawiający śladów szybko odparowywany olej o niskiej emisji zapachów.

Olej V4B

Znikający i formujący, nie pozostawiający śladów szybko odparowywany olej z dodatkami tłuszczowymi.

RichardsApex - środki smarne, emulsje, oleje oraz środki czyszczące i powłoki dla przemysłu
richardsapex_baner_2